Mestafzet kost 3 tot 4 euro per ton meer dan in 2022

De afzet van drijfmest op veehouderijbedrijven verloopt dit voorjaar moeizaam en dat heeft zijn weerslag op de mestafzetkosten voor veehouderijbedrijven. Mesttransporteurs en -distributeurs melden dat de tarieven waar tegen drijfmest dit voorjaar wordt afgenomen 3 tot 4 euro per kuub hoger zijn dan in voorgaande jaren. Dit zal deels een gevolg zijn van het feit dat de gebruiksruimte in Nederland is afgenomen. Het natte voorjaar wordt echter als de voornaamste oorzaak voor de stroeve mestafzet gezien.

De hogere ophaaltarieven zijn ook een gevolg van kostenstijgingen door extra kosten voor brandstof en personeel bij transporteurs. Daarnaast kost het moeite om voldoende afzetmogelijkheden voor de aangeboden drijfmest. Het natte voorjaar speelt daarbij een grote rol. Vanwege de slechte berijdbaarheid van het land kozen akkerbouwers in veel gevallen voor kunstmest in plaats van dierlijke mest. Dit gebeurde vooral in de graanteelt.


Wat ook zorgt voor extra druk op de mestafzet geeft is dat de export van mest niet meer zo vlot verloopt als in afgelopen jaren. De prijzen van kunstmest zijn in vergelijking tot vorig jaar aanmerkelijk gedaald. Mestdistributeurs vrezen dat afzet van mest ook in het resterende deel van 2023 lastig zal blijven.

Bron: Nieuwe Oogst, 26/05/2023
Publicatie: 26-05-2023