Vlaamse mestverwerkers waarschuwen voor problemen bij mestopslag

Door het natte voorjaar wordt er minder drijfmest en effluent, een restproduct uit de mestverwerking, uitgereden over de akkers in Vlaanderen. Uit angst voor structuurschade aan de grond door zware machines en door tijdsgebrek, kiezen boeren vaker voor kunstmest. Dit kan leiden tot problemen met mestopslag bij veehouders in de winter, stelt de Vlaamse vereniging van Mestverwerkers. 

Doordat veehouders minder op het veld uitrijden, zijn zij aangewezen op de mestverwerkers. Deze zien hun capaciteit in het gedrang komen omdat hun effluentvoorraden niet leeg raken. Ze roepen veehouders op om mee te zoeken naar afzetmogelijkheden voor effluent om zo de problemen met mestoverschot in de winter te beperken.


De Vlaamse vereniging van Mestverwerkers schat dat de opslagen in Vlaanderen, afhankelijk van de regio, nog voor 50 tot 80% gevuld zijn, terwijl ze vorig jaar rond deze tijd nagenoeg leeg waren. Dat heeft een impact op de mestverwerking later in het jaar.

Bron: VILT, 25/05/2023
Publicatie: 25-05-2023