(Voorkomen van) methaanverliezen uit vergisters

De European Biogas Association (EBA) heeft een document uitgebracht met uitvoerige informatie over methaanemissies afkomstig van vergistingsinstallaties. Het Engelstalige document geeft een technisch overzicht van optredende emissies, lekdetectie en emissiemeting (kwantificering), en mogelijkheden om de verliezen te voorkomen. Daarnaast geeft EBA een aantal beleidsaanbevelingen.

Biogasproductie speelt een belangrijke rol bij het verminderen van methaanemissies uit de landbouw-, energie- en afvalsector. Een vergister is een gesloten en gecontroleerde omgeving, waardoor methaanemissies naar de atmosfeer vermeden worden en het biogas kan worden gebruikt als groene energiebron. Toch kunnen er tijdens of rondom het biogasproductieproces methaanverliezen optreden, al blijven deze minimaal wanneer passende maatregelen worden genomen. In het rapport worden hier aanbevelingen voor gedaan.

Naast het rapport (bijgevoegd of hier te downloaden) heeft EBA ook een hieraan gelinkte videoreeks gemaakt. Beide zijn in het Engels.

Website European Biogas Association: www.europeanbiogas.eu

(Voorkomen van) methaanverliezen uit vergisters
Auteur: Jan Roefs
Bron: EBA
Publicatie: 05-05-2023