'Mestvergisting kan al renderen bij verwerking van 3.000 kuub per jaar'

Vergisting van mest kan al renderen bij verwerking van 3.000 kuub per jaar, aldus Jan Dirk van Mourik, projectleider bij FrieslandCampina en betrokken bij het programma Jumpstart. "De komende jaren komen er veel vergisters bij op boerenerven, zo voorziet hij.

"De hoge energieprijzen en bijmengverplichting voor groen gas stimuleren investeringen in monovergisters want daardoor is de waarde van groencertificaten fors gestegen. Dat komt ook terug in de nieuwe, hogere vergoedingen binnen de regeling SDE++", zegt Van Mourik. "Daarnaast betaalt FrieslandCampina tot 1,50 euro per 100 kilogram extra voor melk die is geproduceerd met een kleinere CO2-voetafdruk."


“Als mest dagelijks direct de vergister in gaat in plaats van na 90 dagen opslag, dan levert dat een reductie op van de berekende methaanemissie uit mest met 90%”, zegt Nico Verdoes, onderzoeker bij Wageningen Livestock Research. Hij verwacht daarom meer stallen, waarbij een mestschuif of mestrobot continu mest en urine buiten de stal afstort zodat deze bij uitstek geschikt is om te vergisten.

Bron: Boerderij, 24/03/2023
Publicatie: 24-03-2023