NVWA is redelijk tevreden over invoering van rVDM

De NVWA is redelijk tevreden over de invoering van de digitale mestbon rVDM. Sinds 1 maart verlopen de uitgevoerde transporten bijna allemaal via rVDM. In week 11 vonden er 13.467 mesttransporten plaats op basis van rVDM en nog 204 op basis van het papieren Vervoersbewijs Dierlijke Mest. Sinds de invoering in januari zijn er al meer dan 100.000 transporten in rVDM gemeld. Daarvan zijn er inmiddels ruim 85.000 volledig afgerond doordat ze door alle betrokken partijen zijn bevestigd. 

De NVWA stelt vast dat nog veel van de akkerbouw- en veebedrijven die vorig jaar dierlijke mest af- of aanvoerden zich nog niet hebben geregistreerd binnen eCert. In dit digitale platform worden mesttransporten vastgelegd nu er vanaf begin dit jaar voor mesttransporten gewerkt wordt met het digitale vervoersbewijs rVDM. Tot dusver heeft 46% van de bedrijven waarvan dit werd verwacht een account aangemaakt. Veel bedrijven wachten met het aanvragen van een account tot het moment waarop ze ook echt een rVDM moeten ondertekenen, constateert de NVWA.


Mestdistributeurs moeten mesttransporten die ze uitvoeren vooraf digitaal aanmelden, waarna leveranciers en afnemers van de mest het mesttransport binnen 7 dagen nadien digitaal moeten bevestigen via eCert. Bedrijven die nog geen account binnen eCert hebben, krijgen bij de eerste keer dat ze een mesttransport moeten bevestigen een brief met het verzoek om een account aan te maken om het uitgevoerde transport te kunnen bevestigen.

Bron: Boerderij, 22/03/2023
Publicatie: 23-03-2023