'Emissie van een melkgeit is circa 10% van een melkkoe'

Jan Dijkstra, universitair hoofddocent Diervoeding van de Wageningen University & Research heeft een globale vergelijking gemaakt tussen de uitstoot van melkkoeien met die van melkgeiten. Globaal ligt de uitstoot van stikstof van een geit op circa 10% van die van een melkkoe. Voor methaan loopt het onderzoek nog maar ook daar is de inschatting dat de uitstoot van een geit circa 90% lager is dan van een melkkoe.

Een geit geeft 3 liter melk per dag, een koe circa 30 liter. Een geit verbruikt ook circa tien keer minder voer dan een koe. Het betekent per dier ook ruwweg 90% minder ammoniak uit urine en mest. Een melkkoe kent een gemiddelde uitstoot van 145,6 kilo stikstof per jaar. Voor een geit ligt dat op 14,7 kilo.


Koeien en geiten zijn herkauwers die methaan produceren in de voormagen. Bij een geit is dat ook veel minder dan bij een koe. Een koe stoot per jaar 135 kilo methaan uit. Daarnaast komt nog ruwweg 35 kilo methaan per koe uit rundermest. Bij geiten de methaanemissie nog onderzocht. Dijkstra schat de emissie totaal op 20 kilo per jaar uit het dier en de geitenmest samen.

Bron: De Gelderlander, 13/03/2023
Publicatie: 17-03-2023