Tweede Kamer wil zicht op latente ruimte in vergunningen

Dinsdag 14 maart heeft een meerderheid in de Tweede Kamer een motie van Pieter Omtzigt gesteund waarin hij de regering vraagt te onderzoeken hoe de latente ruimte voor emissie van ammoniak en stikstofoxiden in de verleende vergunningen binnen de Wet natuurbescherming zo snel mogelijk in kaart kan worden gebracht en centraal kan worden geregistreerd. Ook wordt de regering gevraagd een plan op te stellen hoe het ontstaan van latente emissieruimte in de toekomst voorkomen kan worden. Omtzigt wil binnen een maande een reactie van het kabinet.

Omtzigt verwijst naar de notitie ‘Beschouwing op de omvang van latente ruimte in Wnb-toestemmingen’ die het ingenieursbureau Sweco heeft opgesteld. Daarin wordt de totale latente ruimte in de agrarische sector geschat tussen de 21% en 40% van de totaal vergunde ruimte voor emissie van ammoniak. Door extern salderen waarbij latente emissierechten worden verhandeld bestaat de mogelijkheid dat de stikstofdepositie op papier minder wordt, maar in werkelijkheid stijgt.

Bron: Tweede Kamer, 14/03/2023
Publicatie: 17-03-2023