Duidelijkheid rond gebruik debietmeters bij Vlaamse mestverwerkers

Afgelopen maanden waren er in Vlaanderen onduidelijkheden binnen de sector rond de registratie van de interne analoge debietmeters bij mestverwerkende bedrijven in het geval van een discontinue stroom.  Na intern overleg bij de Vlaamse Mestbank is men akkoord gegaan met een dagelijkse notering van de debietmeterstand in het register van de interne analoge debietmeter. 

Concreet betekent dit dat als het niet mogelijk is om elke verpomping te noteren, de dagelijkse notering van de debietmeterstand voldoende is om aan de regels van de debietmeterplicht te voldoen. Indien ook dit niet mogelijk is, raadt de Mestbank aan om versneld naar een digitale meter over te stappen.


Voor een continue stroom doorheen een interne analoge debietmeter, is een maandelijkse registratie voldoende.

Bron: Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking, 16/03/2023
Publicatie: 17-03-2023