CBS: gelijk aantal koeien en kalveren, lichte daling aantal varkens in 2022

De definitieve cijfers van de landbouwtelling 2022 laten zien dat het aantal koeien en vleeskalveren nagenoeg gelijk is gebleven ten opzichte van het 2021. Sinds 2017 is er wel een daling van de melkveestapel met circa 5%. Het aantal varkens met 1,6 procent gedaald.
Het aantal melkvee- en varkensbedrijven daalde met respectievelijk 3 en 4%. De bedrijven worden dus gemiddeld steeds groter.

Bron met andere informatie en een link naar de statistieken: deze link.Er zijn regionale verschillen in de ontwikkeling van de veestapel
CBS: gelijk aantal koeien en kalveren, lichte daling aantal varkens in 2022
Auteur: Jan Roefs
Bron: CBS
Publicatie: 17-03-2023