Themamiddag 'Goed bemesten zonder derogatie' op 16 februari

Vanaf dit jaar wordt de derogatie afgebouwd en krijgen melkveehouders minder dierlijke mest per hectare beschikbaar. Op donderdag 16 februari wordt er door de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV) een themamiddag ‘Bemesten zonder derogatie’ gehouden. Deze vindt plaats in het gebouw De Schakel, Oranjelaan 10, Nijkerk. De themamiddag start met een inloop-lunch vanaf 12.00 uur. Het programma start om 13.00 uur en duurt tot 16.30 uur.

Coen de Vos geeft namens het ministerie van LNV een toelichting op de derogatie-beschikking voor 2023 en jaren daarna.  Jantine van Middelkoop van Wageningen University & Research bespreekt de gevolgen voor de bemesting en opbrengst.


In parallelle workshops licht Marcel Gerritsen van Agrifirm een praktijkvoorbeeld van een bedrijf met vooral grasland toe terwijl Rens-Willem Bloemendaal van ForFarmers een praktijkvoorbeeld van een bedrijf met gras en mais bespreekt.


Wim Bussink van NMI Agro maakt een doorvertaling naar de bedrijfstypen en de sector en licht mogelijkheden toe om te komen tot een goede verdeling van mest wanneer er minder dierlijke mest beschikbaar is. Nick van Eekeren van het Louis Bolk Instituut benadert die vraag door te kijken naar mogelijkheden via de keuze voor bepaalde gewassen.

Bron: Verantwoorde Veehouderij, 30/01/2023
Publicatie: 30-01-2023