Digitale tool Nitroman staat online

Vanaf dinsdag 24 januari is de digtale tool, ontwikkeld in het kader van het Vlaams-Nederlandse Interreg project Nitroman beschikbaar. Met deze tool kunnen varkenshouders en rundveehouders bekijken of circulaire mestverwerking haalbaar is op hun eigen bedrijf, en zo ja, welke van de twee in het project onderzochte technieken voor hen het meeste voordeel biedt. Het gaat daarbij om stripping en scrubbing of membraanfiltratie.

De digitale tool is te vinden op de website van het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking.

Bron: Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking, 24/01/2023
Publicatie: 25-01-2023