LTO reageert op internetconsultatie Stimuleringsmaatregel organische stofrijke meststoffen

LTO Nederland heeft gereageerd op de internetconsultatie ‘Stimuleringsmaatregel organische stofrijke meststoffen’. Deze internetconsultatie met daarin de vertaling van de voorgenomen maatregel uit het zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn om het gebruik van organische stofrijke meststoffen te stimuleren was opengesteld van dinsdag 20 december 2022 tot en met dinsdag 17 januari. 

LTO vindt het positief  dat er stimulerend beleid uitgerold wordt om Goede Landbouw Praktijk te bevorderen. In de toelichting wordt aangegeven dat organische stofrijke meststoffen veel voordelen hebben voor zowel ondernemers als het milieu. Zo zorgen deze meststoffen voor een toename van organische stof in de bodem, wat de bodemvruchtbaarheid verbetert. 


De landbouworganisatie heeft ook kritiek. Zo mogen ondernemers niet voor 100% gebruik maken van organische stofrijke meststoffen. Daarmee blijft het nodig om andere meststoffen te gebruiken. Daarnaast is er onduidelijk over wat bedoeld wordt met de term strorijke vaste mest. Er worden verschillende definities gehanteerd.


De zienswijze van LTO Nederland is opgesteld na interne afstemming met de regionale LTO-organisaties en de aan LTO gelieerde sectororganisaties Producentenorganisatie Varkenshouderij, Koninklijke Algemene Vereeniging voor Bloembollencultuur, Nederlandse Fruittelersorganisatie, Glastuinbouw Nederland en BioHuis.

Bron: LTO Noord, 23/01/2023
Publicatie: 25-01-2023