Ruim 40% van de mestvervoerders maakt actief gebruik van rVDM

Ruim 40% van de mestvervoerders maakt al actief gebruik van het rVDM-systeem. De ervaring leert dat een bedrijf een week of twee nodig heeft om de zaken goed ingesteld en geregeld te krijgen. Ook het personeel en de chauffeurs moeten eraan wennen. Cumela Nederland roept alle vervoerders daarom op om zo snel mogelijk te starten met het rVDM, zodat ze in maart niet in de problemen komen wanneer de NVWA actief gaat handhaven.

Zowel de vervoerder als de leveranciers en afnemers moeten voor het rVDM een account aanmaken in e-CertNL. Dit is een systeem van de NVWA waarin de betrokkenen het rVDM uitvoeren. Een bedrijf maakt daarin het account aan door voor de eerste keer in te loggen met eHerkenning. Daarbij is eHerkenning op niveau 2+ nodig. Cumela adviseert transporteurs om bij de eerste keer inloggen de opties ‘Laad-, weeg- en losmelding’, ‘Vervoer afgerond’ en ‘Ingetrokken vooraanmelding’ uit te zetten.


Ondernemingen die een boer/boertransport uitvoeren met een transportmiddel waar GR-apparatuur op zit zijn verplicht om de GR-meldingen te verzenden. Bij drijfmest neemt de apparatuur dan ook automatisch een monster. Dit monster hoeft niet naar een laboratorium gezonden te worden. Als alternatief is het ook mogelijk om dit transport uit te voeren met een voertuig waar geen GR-apparatuur op zit.


De regels voor levering aan een particulier zijn wat gewijzigd. Een intermediair mag in het maatwerk nog maar 250 kilo fosfaat naar particulieren vervoeren en maximaal 20 kilo fosfaat per particulier. Het is wel mogelijk meer mest naar particulieren te vervoeren als de mest in het hoofdspoor wordt vervoerd, dus met wegen, bemonsteren en analyseren en met gebruik van GR-apparatuur. Bij het invullen van de afnemer in het RVDM moet dan niet het gewone BSN-nummer worden ingevuld, maar de optie 'BRS (particulier) in plaats van invoer via KVK of BRS'. Vervolgens kan de postcode en het huisnummer worden ingevuld om deze keuze te kunnen verifiëren. Ook is het advies de opmerkingscode 31 toe te voegen.

Bron: Cumela Nederland, 24/01/2023
Publicatie: 25-01-2023