Kabinet wist dat Europese Commissie mestbeleid voor 2023 niet accepteerde

Minister Adema van LNV kwam vrijdag 20 januari met spoed terug vanuit Berlijn naar Den Haag voor spoedberaad over de kritiek van de Europese Commissie op het Nederlandse mestbeleid, maar het kabinet wist daar al weken van. In een brief van maandag 19 december liet  Europees Commissaris Sinkevicius voor Milieu al weten dat hij zich zorgen maakte of Nederland zich wel zou houden aan alle voorwaarden die golden bij het verlenen van de derogatie om extra mest te mogen uitrijden in de jaren tot en met 2026.

Sinkevicius liet in zijn brief weten zich zorgen te maken over een brief die minister Adema op 2 december aan de Tweede Kamer had verzonden. Daarin gaf de minister dat hij aan boeren bij het hanteren van bufferstroken langs waterlopen en bij de extra voorwaarden voor de inzaai van vanggewassen een jaar extra respijt wilde geven. De Europees Commissaris wijst er op dat als Nederland niet aan de voorwaarden gaat voldoen de derogatie wordt ingetrokken.


Adema meldde het verschil van inzicht met de Europese Commissie pas vrijdag 20 januari aan de Tweede Kamer. In een debat op 20 december, een dag nadat de brief van Europees Commissaris Sinkevicius was bezorgd, liet hij weten dat er 'geen reden was tot grote zorg' over de Europese goedkeuring van zijn plannen. Er werd met de Europese Commissie over gesproken.


Het ministerie van LNV laat weten dat Adema de brief op 19 december 'ambtelijk heeft ontvangen' maar niet zelf heeft gelezen voor het debat van 20 december. Tijdens het debat dacht de minister de Europees Commissaris in vervolggesprekken nog te kunnen overtuigen van zijn aanpak.


Tweede Kamerleden van zowel coalitie als oppositie willen woensdag 25 januari in een debat uitleg van de minister, en ze willen voor dat debat de brief van Europees Commissaris Sinkevicius krijgen.

Bron: NOS, 23/01/2023
Publicatie: 24-01-2023