Openstelling van derogatieaanvraag 2023 komt na 1 maart

Het afbouwpad voor de derogatie voor het uitrijden van extra mest op grasland begint in 2023. In de komende maand werkt minister Adema van LNV aan een wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet zodat de verlaagde gebruiksnormen voor dierlijke mest dit jaar op graslandbedrijven met een derogatievergunning van toepassing zijn. Deze wijziging wordt begin maart 2023 gepubliceerd en geldt voor heel 2023. De minister meldt dat in een brief aan de Tweede Kamer

De openstelling van de derogatieaanvraag zal pas plaatsvinden als de voorwaarden voor bufferstroken en de verontreinigde gebieden zijn vastgelegd in regelgeving. Dat betekent ook dat de openstelling van de aanvraag pas na 1 maart zal plaatsvinden. In januari 2023 komt Adema al wel met de publicatie van de 'Subsidie behoud grasland voor derogatiebedrijven'.

Bron: Ministerie van LNV, 20/01/2023
Publicatie: 23-01-2023