Geen zicht op latente ruimte in vergunningen voor Wet natuurbescherming

In het kader van de aanpak voor latente ruimte heeft minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof onderzoeksbureau Sweco gevraagd om een desk research uit te voeren naar bestaande onderzoeken over de omvang van latente ruimte in vergunningen binnen de Wet natuurbescherming. De onderzoekers stellen vast dat het niet mogelijk is om een compleet beeld van de grootte van de latente ruimte in vergunningen te verkrijgen. Dat meldt de minister aan de Tweede Kamer

Op basis van steekproeven worden gesteld dat de omvang van latente ruimte in vergunningen voor de agrarische sector ingeschat tussen de 25% en 40%. Voor de industrie is die variatie groter. In deze percentages is geen onderscheid te maken tussen bedrijfsmatige en latente ruimte. Het is mogelijk dat bedrijven de latente ruimte in hun vergunning niet zondermeer in gebruik kunnen nemen, vanwege beperkingen uit onder andere dier- en fosfaatrechten, mestwetgeving, milieuregelgeving en financiële en economische belemmeringen.

Bron: Ministerie van LNV, 25/11/2022
Publicatie: 02-12-2022