Omvang rundveestapel nauwelijks gewijzigd ten opzichte van 2021

De rundveestapel is in 2022 ten opzichte van een jaar eerder met 3,8 miljoen runderen nagenoeg gelijk gebleven. De omvang van de varkensstapel nam met 1,6% af naar 11,3 miljoen. Het aantal kippen daalde met 2,3% naar 98 miljoen. Het aantal melkgeiten steeg licht naar bijna 489.000. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van de Landbouwtelling 2022 van het CBS.

Op 1 april 2022 waren er 13.700 meer runderen dan een jaar eerder. Dit jaar stonden er 1,57 miljoen melkkoeien geregistreerd, net zo veel als vorig jaar. Het jongvee voor de melkveehouderij nam met 1,6% toe naar 982.000. Het aantal vleeskalveren daalde met 0,4% naar ruim 1 miljoen dieren.


In 2022 had een melkveebedrijf gemiddeld 60 hectare cultuurgrond, 110 melkkoeien en 58 stuks vrouwelijk jongvee. Het betekent dat er gemiddeld 1,84 melkkoeien en 0,97 stuks vrouwelijk jongvee per hectare cultuurgrond wordt gehouden.


In 2022 waren er 11,3 miljoen varkens in Nederland. Deze dieren worden gehouden op 3.273 bedrijven. De daling van het aantal varkens en varkensbedrijven is mede het gevolg van de stoppersregeling Actieplan Ammoniak Veehouderij en de Subsidieregeling sanering varkenshouderij.


Het aantal kippen is in 2022 in vergelijking met een jaar eerder met 2,3% gedaald naar circa 98 miljoen. In april 2022 waren er in Nederland in totaal 1.711 bedrijven met vleeskuikens, leghennen of vermeerderingsdieren.


In 2022 telde Nederland 489.000 melkgeiten, ruim 1% meer dan het jaar daarvoor. Meer dan de helft van het aantal melkgeiten wordt gehouden in Noord-Brabant en Gelderland. Het gemiddeld aantal melkgeiten per bedrijf bedraagt 735. In 2022 waren er 330 bedrijven met 500 of meer melkgeiten.

Bron: CBS, 30/11/2022
Publicatie: 02-12-2022