Wijziging Uitvoeringsregeling Meststoffenwet in de Staatscourant gepubliceerd

De regering heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd in het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet. De wijzigingen van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet zijn op 22 april 2021 en 14 juli 2022 in het Staatsblad gepubliceerd. Op 21 november 2022 is de wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet die regels bevat over rVDM in de Staatscourant gepubliceerd. Op 24 november 2022 is het Koninklijk Besluit voor de inwerkingtreding van de regelgeving per 1 januari 2023 gepubliceerd in het Staatsblad.

Met de publicatie van de nieuwe regels wordt helder welke regels voor alle ondernemers van dierlijke meststoffen gelden bij de invoering van het nieuwe realtime Vervoersbewijs dierlijke meststoffen (rVDM) per 1 januari 2023. Voor mestexport en -import geldt dat deze per 1 juni 2023 zal worden ingevoerd. Daarvoor blijft tot die tijd de huidige werkwijze van kracht.

Bron: Verantwoord Mestvervoer, 21/11/2022
Publicatie: 24-11-2022