Compovit moet maatregelen treffen tegen geuroverlast

De rechter heeft concrete maatregelen opgelegd aan het Belgische bedrijf Compovit in Heernisse. Het bedrijf moet binnen een maand een chemische luchtwasser plaatsen die de geurhinder moet beperken. Dat is een tijdelijke oplossing, want er loopt een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor extra investeringen die het geurprobleem definitief moeten oplossen. Compovit exploiteert een biothermische drooginstallatie voor mest en organische biologische afvalstoffen. Het eindproduct is een organisch bodemverbeterend middel.

Compovit heeft een vergunde capaciteit voor 15.000 ton organisch afval en 95.000 ton mest. Het bedrijf heeft geen uitbreidingsplannen, maar wil nieuwe gebouwen plaatsen. Concreet gaat het om de afbraak van een bestaande loods en de bouw van een nieuwe opslagloods met laadas voor vrachtwagens, een machineloods en een kantoor. Op de opslagbunkers is een biobed gepland. Dat is een filter met natuurlijk biomateriaal zoals boomschors en kokos die de lucht extra zal zuiveren. Dat zou de geuroverlast moeten oplossen.

Bron: Het Laatste Nieuws, 23/11/2022
Publicatie: 23-11-2022