Europese loonwerkerskoepel pleit voor toelating Renure-meststoffen

Geef ruimte om natuurlijke mest en kunstmestvervangers zo efficiënt mogelijk in te zetten Deze oproep heeft de Ceettar, de Europese loonwerkerskoepel gedaan in een reactie aan de Europese Commissie. Ze vindt dit een betere oplossing dan boeren financieel compenseren voor dure kunstmest.

De Ceetar kwam met deze reactie naar aanleiding van plannen van de Europese Commissie om in te spelen op de beschikbaarheid en betaalbaarheid van kunstmest. Deze staan zwaar onder druk sinds de inval van Rusland in de Oekraïne. De Europese Commissie wil maatregelen nemen voor de middellange en lange termijn, waarbij wordt voorgesteld gebruikers financieel te compenseren voor de hoge kunstmestprijzen.


De Europese loonwerkers roepen de Europese Commissie op meer focus te hebben voor efficiënt gebruik van meststoffen. Dat is in hun ogen efficiënter dan het financieel compenseren voor de hoge kunstmestprijzen. De Ceettar pleit er voor om meer ruimte te maken voor het gebruik van dierlijke mest inclusief de inzet van Renure-meststoffen. 

Bron: Cumela Nederland, 23/11/2022
Publicatie: 23-11-2022