Nederlandse bedrijven werken aan bodemverbetering in de Poolse landbouw

Zes Nederlandse bedrijven gaan zich als groep richten op bodemverbetering in de Poolse landbouwsector. Op vrijdag 11 november tekenden Agriwatch, Farmax, GeoInfoSolutions, RMA Company, Rinagro en Vandinter Semo een samenwerkingsovereenkomst met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland binnen het programma Partners for International Business. Dat programma helpt de bedrijven bij hun gezamenlijke plannen.

Polen heeft behoefte aan innovaties en technische oplossingen in de bodemverbetering. Voor Nederlandse bedrijven liggen er op dit gebied veelbelovende exportkansen. Door samen te werken in een cluster kunnen deze bedrijven zich meteen sterk positioneren in de Poolse agrifoodsector. Er is ruimte voor meer bedrijven om aan te haken. Bijvoorbeeld bedrijven die zich bezighouden met landbouwmachines, irrigatietechniek, drainage, bodembemonstering, meetinstrumenten of waterretentie.


Binnen het programma Partners for International Business organiseert het cluster activiteiten, zoals handelsmissies en inkomende bezoeken van belangrijke personen uit Polen. Daarnaast organiseren zij matchmaking- en kennisevenementen. Een lokale liaison vertegenwoordigt het cluster in Polen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert het programma uit in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Bron: Agroberichten Buitenland, 23/11/2022
Publicatie: 23-11-2022