Ontwerpnormen voor digitaal meten in mest

Cumela heeft de afgelopen jaren meegewerkt aan het opstellen van twee concept Nen-normen waarmee de nauwkeurigheid en de toepassing van Nirs in de praktijk kan worden getoetst. Analyse van drijfmest met behulp van Nirs is veelbelovend. Een nieuwe techniek die real-time en continue het nutriëntengehalte aan boord van een transportvoertuig meet, levert enorm voordeel op voor de ontvanger van drijfmest. De mestsamenstelling is op het moment van aanwenden bekend en daarmee is onder andere te voorkomen dat te veel mest op het land wordt gebracht.

Cruciaal is dat de resultaten verkregen met de nieuwe NIRS-technologie even betrouwbaar zijn als de resultaten verkregen via de klassieke, nat-chemische analyses. Ontwerpnorm NEN 7850 gaat in op het testen van een NIRS-systeem in een laboratoriumomgeving. Hiermee toont de fabrikant aan dat zijn Nirs-systeem in staat is om voldoende betrouwbaar te meten. Ontwerpnorm NEN 7851 gaat in op het testen van een systeem onder praktijkomstandigheden. Hiermee wordt de in de praktijk gemeten waarde vergeleken met een heel nauwkeurig genomen monster na intensieve menging van de tankinhoud. Omdat Nirs-systemen in de loop van de tijd ook opnieuw gekalibreerd moeten worden, zal deze test in de vorm van een soort APK, met enige regelmaat uitgevoerd moeten worden bij mesttanks die zijn uitgerust met Nirs-meting.

Bron: CUMELA, 28/09/2022
Publicatie: 28-09-2022