De Mestbank: Overdracht mestverwerkingscertificaten tot uiterlijk 30 september

Landbouwers die mestverwerkingsplichtig zijn, moeten hun certificatenrekeningen even controleren. De Mestbank herinnert de landbouwers eraan dat de mestverwerkingscertificaten voor 2020 niet later dan 30 september 2022 naar de certificatenrekening van dat jaar overgedragen moeten zijn. Overdrachten die te laat worden ingediend, kunnen niet in rekening worden gebracht.

Het Mestdecreet legt een mestverwerkingsplicht op aan de bedrijven. Die basismestverwerkingsplicht hangt af van de gemeentelijke productiedruk en het nettostikstofoverschot. De bedrijven met een basismestverwerkingsplicht voor 2020, kregen in juli 2022 van de Mestbank een melding met de te verwerken hoeveelheid mest.


Om te voldoen aan de mestverwerkingsplicht moet het bedrijf op 30 september 2022 over de nodige mestverwerkingscertificaten beschikken. De Mestbank kijkt daarvoor de certificatenrekening van het jaar 2020 na. De mestverwerkingscertificaten waarover de bedrijfsgroep beschikt, mogen voor maximaal 5.000 kg nettostikstof afkomstig zijn van pluimveemest die werd geproduceerd door een andere bedrijfsgroep.


 

Bron: Vlaams Coƶrdinatiecentrum Mestverwerking, 14/09/2022
Publicatie: 26-09-2022