Ontheffing voor afvoer van pluimveemest uit beperkingsgebied is mogelijk

In een beperkingsgebied is het verboden om pluimveemest af te voeren voor zolang het gebied in stand blijft. Dat is minimaal een periode van 30 dagen. Door aanhoudende vogelgriepuitbraken kan met hoge uitzondering een ontheffing aangevraagd worden voor een beperkte afvoer van mest. Deze ontheffingsmogelijkheid geldt alleen voor bedrijven die aaneensluitend in verschillende beperkingsgebieden hebben gelegen en waar echt een knelpunt ontstaat als de mest niet wordt afgevoerd.

Een pluimveehouder kan ontheffing aanvragen door een formulier op de website van AVINED volledig ingevuld te mailen naar info@avined.nl. Er is maximaal één ontheffingsaanvraag per bedrijf of locatie mogelijk. Het verzoek moet minimaal twee werkdagen voor de transportdatum worden ingediend. Er wordt verzocht waar mogelijk met dubbele bakken te rijden en bij voorkeur op één dag, om het aantal vervoersbewegingen te beperken. Transport kan altijd pas 72 uur na de meest recente uitbraak plaatsvinden. Bij een nieuwe uitbraak komt de ontheffing direct te vervallen.

Bron: AVINED, 23/09/2022
Publicatie: 23-09-2022