Dertig vragen en antwoorden over zwavel

Zwavel is een onmisbaar element voor de groei van gewassen. Te veel zwavel zorgt echter voor uitspoeling van sulfaat wat al in lage concentraties schadelijk is voor zoetwaterplanten en -insecten. In het verleden was de zwavelvoorziening van gewassen weinig in de aandacht omdat hoge deposities vanuit de industrie en het verkeer voor voldoende aanvoer voor de gewasgroei zorgde. In dertig vragen en antwoorden over zwavel worden deze en andere vragen rondom zwavel behandeld.
Dertig vragen en antwoorden over zwavel
Auteur: René Schils
Bron: Wageningen University & Research, 2016
Publicatie: 01-08-2022