Stikstofnawerking groenbemesters

Door een groenbemester te telen wordt stikstof in de bodem vastgehouden waarmee wordt voorkomen dat deze in het najaar uitspoelt. Deze stikstof gaat dus niet naar het milieu verloren maar kan worden gebruikt door het gewas dat het volgende jaar wordt gezaaid.
Een vuistregel over de bemestende waarde voor de eerstvolgende teelt is:
  • 40% van de stikstof in de bovengrondse delen van de groenbemester als deze in het najaar wordt ingewerkt in de grond
  • 50% van de stikstof in de bovengrondse delen van de groenbemester als deze in het voorjaar wordt ingewerkt in de grond


Naast het vangen van stikstof hebben groenbemesters diverse andere functies en aspecten waar rekening mee moet worden gehouden. Belangrijke hiervan zijn het verbeteren van de bodemkwaliteit door een betere doorwortelbaarheid van de grond en het toevoegen van organische stof, en positieve of negatieve effecten ten aanzien van bodemziektes als aaltjes en schimmels. En ook de teelt van de groenbemesters zelf, inclusief nutriëntenvoorziening, vergt de nodige aandacht.
Kijk hiervoor in het Handboek Groenbemesters.
Stikstofnawerking groenbemesters
Auteur: Jan Roefs
Bron: Akkerwijzer / Limagrain
Publicatie: 29-07-2022