Boeren tonen weinig interesse voor uitkoopregelingen

Er blijkt weinig belangstelling van boeren met een bedrijf nabij kwetsbare natuurgebieden om deel te nemen aan een beëindigingsregeling. De provinciale uitkoopregeling sluit in september, maar tot nu toe is er nog met geen enkele boer een overeenkomst gesloten  blijkt uit interne stukken van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Het kabinet komt binnenkort met een nieuwe regeling. Maar provincies twijfelen of de animo voor deelname dan groter zal zijn.

In totaal kwamen zouden circa 800 bedrijven die veel stikstof uitstoten in de buurt van kwetsbare natuurgebieden, voor de uitkoopregeling in aanmerking kunnen komen. Toen de regeling eind 2020 startte, meldden zich bijna 180 boeren. Er was 230 miljoen euro beschikbaar om tot een akkoord te komen. Van de 180 boeren werd in mei nog met ruim 70 boeren onderhandeld blijkt uit de documenten van RVO.nl. Er zijn 2 boeren die een concreet bod hebben ontvangen.


De tegenvallende interesse heeft het Rijk grotendeels aan zichzelf te danken, vinden landbouwgedeputeerden. De provinciale regeling komt met talloze kleine regeltjes en voorwaarden en is daardoor onwerkbaar, zeggen zij. Een belangrijk beletsell voor deelname is dat boeren niet ergens anders een nieuw veehouderijbedrijf mogen starten. De productierechten vervallen en de vergunningen worden ingetrokken.


Ook de aankondiging van een nieuwe regeling maakt dat de interesse voor de bestaande regelings is verflauwd. De tweede versie van de provinciale regeling wordt op een aantal punten aangepast. Deze is  ruimer geformuleerd, waardoor er meer straks 3900 bedrijven aan de voorwaarden voldoen, in plaats van 800. Ook kan een veehouders onder bepaalde voorwaarden elders verder met het bedrijf.


Maar ook bij de nieuwe regeling worden kritische opmerkingen geplaatst. Zo is de fiscale kant van de vernieuwde provinciale regeling nog niet goed geregeldj. Zo dreigt een boer een flinke betaling aan de Belastingdienst te moeten doen als hij zijn bedrijf beëindigt.

Bron: NRC, 05/07/2022
Publicatie: 08-07-2022