Sensorgestuurd Boeren

Een pilot om via sensoren de waterkwaliteit en de benutting van meststoffen te verbeteren.
Het pilotproject Sensorgestuurd Boeren is een initiatief van Waterschap AA en Maas en loopt bij zes boeren in Westerbeek. Met allerlei sensoren in sloten en op het land wordt de waterkwaliteit 24 uur per dag gemonitord. Met deze data worden inzichten ontwikkeld en kijkt men hoe verschillende maatregelen haalbaar en effectief zijn zodat de voedingstoffen optimaal benut kunnen worden. Ook wordt onderzocht welke mestregels kunnen zouden worden aangepast zodat agrariërs meer keuzes kunnen maken.

Betrokken organisaties, naast Waterschap Aa en Maas en zes agrariërs: Deltaris, Wageningen University & Research, KWR water, RIVM, De Databoerin en provincie Noord Brabant.

Meer informatie op de website van waterschap Aa en Maas.
Sensorgestuurd Boeren
Auteur: Jos de Kleijne
Bron: Waterschap Aa en Maas
Publicatie: 27-06-2022