Houbensteyn stelt plannen voor mestvergisting in Heide bij

Om tegemoet te komen aan bezwaren van omwonenden wil het varkenshouderijbedrijf Houbensteyn minder mest gaan verwerken dan oorspronkelijk was gepland op de locatie in Heide. Dat meldt directeur Martin Houben in een brief aan de gemeente. Het varkensbedrijf neemt ook andere maatregelen om mogelijke overlast te voorkomen.

Houbensteyn had aanvankelijk plannen om op de bedrijfslocatie in Heide een mestvergistingsinstallatie met een capaciteit van 100.000 ton mest per jaar te bouwen. Het bedrijf stelt dat bij en denkt nu aan een installatie met een capaciteit van 75.000 ton per jaar. Verder wordt er op de plek waar vrachtwagens mest laden een geluidswal voorzien. Ook de groensingels aan de zijkanten van de locatie worden breder.


Houben wijst er op dat het bedrijf al sinds 2006 ervaring heeft met de exploitatie van een biogasinstallatie waarin mest wordt vergist. Dit verloopt naar ieders tevredenheid. Ook benadrukt hij dat de geplande installatie een forse bijdrage levert aan de productie van groene stroom. De levering komt overeen met de productie van een zonnepark van 10 hectare.

Bron: Gemeente Venray, 09/12/2021
Publicatie: 14-01-2022