Verdenking van illegale verwerking van papierslib in co-vergisters

Het Openbaar Ministerie vervolgt 7 boerenbedrijven in Groningen, Friesland en Drenthe voor het overtreden van de Meststoffenwet. De boeren worden er van verdacht tonnen papierslib te hebben verwerkt in hun co-vergistingsinstallatie, terwijl dit niet als co-product is toegelaten. Het digestaat werd als meststof over het land uitgereden. De boeren ontvingen voor de verwerking van het papierslib een vergoeding van 20 euro per ton.

De zaak kwam aan het licht in augustus 2019 na een controle door een Friese milieudienst FUMO. Een toezichthouder trof bij Hantumhuizen twee partijen slibmateriaal aan. Bij het materiaal lag begeleidingsbrieven over de afkomst van het materiaal en de eindbestemming in Hantumhuizen. De zeven boeren moesten onlangs voor de politierechter in Groningen verschijnen.


Het papierslib komt van de papierindustrie. Het slib is te nat voor de verwerking in verbrandingsovens en de kosten zijn hoog om het op de juiste wijze te verwerken. Tegen betaling nemen tussenhandelaren het afval in en op papier wordt het omgezet in een product dat is toegelaten als co-product in biogasinstallaties. Papierslib heeft daarvoor geen toelating, onder andere vanwege een hoog kopergehalte.


De boeren stelden bij de rechter dat ze  er geen idee van dat zij een niet toegelaten product innamen. Volgens de officier van justitie moet een exploitant van een co-vergister echter op de hoogte zijn van de regels met betrekking tot toelating van producten die in combinatie met mest vergist mogen worden. Het feit dat ze voor de afname werden betaald, had hen alert moeten maken. 


De rechter stelde de zaken tegen de boeren uit, omdat in deze zaak ook de tussenhandelaren zullen worden gehoord. "Deze zaken vormen een onderdeel in een veel grotere strafzaak. De uitkomsten van deze verhoren kunnen van belang zijn in deze zaken", aldus de rechter.

Bron: RTV Noord, 10/01/2022
Publicatie: 14-01-2022