Organische meststoffen voor de akkerbouw in de toekomst

BO Akkerbouw heeft NMI een onderzoek laten uitvoeren voor de toekomstige mestmarkt. Door beleidsontwikkelingen (stikstof, klimaat, contouren mestbeleid e.d.) zal het aanbod waarschijnlijk dalen en zal er een verschuiving plaatsvinden van onbewerkte mest naar producten uit de mestverwerking.

De conclusie in het rapport is dat – hoewel er verschillen zijn tussen grondsoorten en bouwplannen – onbewerkte rundveedrijfmest voor veel akkerbouwbedrijven op klei- en zandgrond de best passende meststof is.
Hierbij NMI vooral naar de verhoudingen in de mest tussen stikstof, fosfaat, kalium en organische stof (EOS). Combinaties van producten uit mestverwerking scoren in dat opzicht niet beter en zullen volgens het rapport duurder zijn.
Een combinatie van de dunne fractie en een P-arme dikke fractie, allebei van varkensdrijfmest, scoort relatief goed.

Mestverwerking kan wel een gunstig milieueffect hebben.

Het rapport is te downloaden op de website van NMI Agro.

Organische meststoffen voor de akkerbouw in de toekomst
Auteur: Jan Roefs
Bron: BO Akkerbouw
Publicatie: 14-01-2022