Kan bemesting de plantweerbaarheid verbeteren?

In een deskstudie zijn de mogelijkheden verkend om via bemesting een gewas weerbaarder te maken tegen ziekten en plagen. Dat bemesting duidelijke effecten kan hebben op de gezondheid van planten is eenvoudig te zien wanneer er sprake is van grote nutriëntentekorten: slecht groeiende planten zijn vatbaarder voor ziektes en zwakteparasieten. Maar kan los van nutriëntentekorten de weerbaarheid worden verbeterd?

In theorie kan bemesting de weerbaarheid van planten verbeteren, ook als er geen sprake is van tekorten. Planten groeien anders en sneller en ook zijn er indirecte effecten.
Volgens de auteurs is de invloed van een extra specifieke bemesting op ziekten en plagen in de praktijk echter beperkt. Daarom is een aangepaste bemesting weinig effectief, ook bij zeer vatbare rassen of bij een hoge infectiedruk.
De vele meldingen in de literatuur van (grote) effecten van bemesting op ziekten en plagen zijn meestal gebaseerd op experimenten waar is uitgegaan van een nutriëntentekort of niet.

Met name op zandgronden kan overigens snel sprake zijn van tekorten, en dan met name voor de nutriënten kalium, borium en magnesium. Ook is een juiste zuurgraad (pH) belangrijk voor voldoende beschikbaarheid van de aanwezige nutriënten.

In het rapport worden de effecten van bemesting op de plantweerbaarheid beschreven van de elementen N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Mn, Zn, Cu, Mo, B, Cl en Si.

Het onderzoek is uitgevoerd door Aad Termorshuizen Consultancy, NMI en HLB en is gefinancierd door BO Akkerbouw.

 

Kan bemesting de plantweerbaarheid verbeteren?
Auteur: Jan Roefs
Bron: BO Akkerbouw
Publicatie: 14-01-2022