Agro & Climate (interreg Duitsland-Nederland)

In het project wordt een aantal technieken (pilots) ontwikkeld om de uitstoot van stikstof en CO2 op rundvee- en biogasbedrijven te verlagen.
Concreet betreft het op dit moment de ontwikkeling van:
  • een precisiebemester voor toepassing van dierlijke mest in de akkerbouw tijdens het groeiseizoen;
  • een afvoer- en pompsysteem voor erf- en kuilplaatafwatering;
  • een (voor een landbouwer betaalbaar) meetsysteem voor ammoniakemissie uit stallen
  • een concept voor een emissiearme en energieproducerende melkveestal

Nederlandse Partners: Stichting Biomassa, maatschap Prinsen Haarlo
Looptijd: 1 juni 2020 - 1 juni 2022
Geplande projectkosten: €291.839
Websites: 
https://www.deutschland-nederland.eu/nl/project/agroclimate-2/ (interreg)
https://www.dnl-contact.de/nl/ac (projectwebsite)
Agro & Climate (interreg Duitsland-Nederland)
Auteur: Jan Roefs
Publicatie: 26-11-2021