Cateringafval en varkensmest perpectiefrijk als substraat voor insectenkweek

Larven van de zwarte soldaatvlieg groeien goed op nog onbenutte afvalstromen zoals cateringafval of varkensmest. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Livestock Research. Op dit moment zijn die afvalstromen nog niet toegelaten als groeimedium voor insectenlarven. Voor de toekomst liggen er echter kansen om nutriënten te benutten die tot nu toe in de verbrandingsoven belandden. De larven zijn door een recente Europese wetswijziging al wel in te zetten als varkens- of kippenvoer.

Wageningen Livestock Research deed een proef met verschillende groeimedia voor larven van de zwarte soldaatvlieg:  • Cateringafval

  • Vaste varkensmest

  • Vloeibare varkensmest vermengd met kippenvoer

  • Digestaat uit de suikerindustrie

  • Olijfpulp

  • Bermgras

  • Regulier kippenvoer


Elke bak met een groeimedium werd driemaal ingezet. De resultaten waren veelbelovend waar het gaat om cateringafval en vaste varkensmest. De larven die cateringafval gevoerd kregen, werden bijna twee keer zo zwaar als de controlegroep. De onderzoekers deden ook  metingen van de emissies boven de voerbakken. Daaruit blijkt een directe relatie met de goed of slecht presenterende afvalstromen.


Bij cateringafval en varkensmest waren de CO2-emissies hoog, maar de emissie van ammoniak was laag. Bij de slechter presterende olijfpulp en bermgras was juist het omgekeerde het geval. In vervolgonderzoek bekijken de onderzoekers hoe de larven groeien op substraten die verschillen in chemische samenstelling en ook welke invloed dit heeft op de chemische samenstelling van de larven.

Bron: Wageningen University & Research, 19/11/2021
Publicatie: 22-11-2021