Naslagwerk en advies regelgeving gebruik co-producten voor vergisting

De Biogas Branche Organisatie heeft - in opdracht van RVO en LNV - een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik en toepassing van co-producten en digestaat. De titel van het rapport is meteen het belangrijkste advies dat voortkomt uit het onderzoek: Vergistingsketen vraagt meer regie.

Het rapport is enerzijds een prima naslagwerk: het geeft een goed overzicht van de regelgeving en maakt inzichtelijk hoe deze met elkaar in verband staan. Ook zijn de regelingen van de ons omringende landen beschreven.

Het belangrijkste onderdeel van het rapport is volgens de Biogas Branche Organisatie de analyse en de knelpunten die daaruit voortgekomen zijn. Deze zijn per onderdeel beschreven en er zijn oplossingsrichtingen aangegeven.
Een van de belangrijkste geconstateerde knelpunten is dat er meer dan 10 organisaties betrokken zijn in het reguleren en toezicht houden op de co-vergistingsketen. Het advies is daarom dat er meer eenduidigheid in regelgeving moet komen. De organisaties zouden aan de slag moeten gaan met een regulier overleg, bij voorkeur onder leiding van een ketenregiseur.

Een ander geconstateerd knelpunt is de onduidelijkheid over de status van co-producten. Concreet adviseert men in deze om:

  • de beschrijving van de coproducten op de Bijlage Aa te verbeteren;
  • de berekeningssystematiek van de G-lijst vereenvoudigen;
  • de vereiste analyses van de G-lijst te actualiseren;
  • (proactief) duidelijkheid te geven over wanneer coproducten als bijproduct worden gezien en wanneer niet.

Website Biogas Branche Organisatie: https://biogasbranche.nl/

  

Naslagwerk en advies regelgeving gebruik co-producten voor vergisting
Auteur: Ton Voncken
Bron: Biogas Branche Organisatie
Publicatie: 05-11-2021