Projectwebsite 'PPS Betere stal, betere mest, betere oogst' gelanceerd

Het onderzoeksproject PPS Betere stal, betere mest, betere oogst is dit jaar van start gegaan. Hierin worden oplossingen ontwikkeld en gevalideerd voor meststromen die ontstaan bij nieuwe stalsystemen met 'scheiden aan de bron' of zeer frequente ontmesting. Wageningen UR heeft deze week de website voor het project gelanceerd. Ook via NCM zullen de resultaten van het project gecommuniceerd worden.
Nieuwe stalsystemen waarin langdurige opslag van drijfmest niet meer plaatsvindt staan sterk in de aandacht. Het levert een beter stalklimaat, maar bovenal worden emissies van ammoniak en broeikasgassen (methaan, CO2, N2O) fors verlaagd. De uitdaging die in deze PPS wordt aangegaan is om de verschillende meststromen die dan ontstaan optimaal te benutten, zowel economisch als qua milieuimpact.

Het project wordt uitgevoerd door Wageningen UR en is een samenwerking tussen NCM, het ministerie van LNV, vijf provincies, FME, elf leveranciers van technieken voor in de stal, de bewerking van mest en de aanwending van mest, en de landbouworganisaties BO Akkerbouw, SBK, Melkveefonds en ZLTO. Het project zal nauw samenwerken met andere projecten als NL Next Level Mestverwaarding.

Projectwebsite bij Wageningen UR: www.wur.nl/bsmo.

Projectwebsite 'PPS Betere stal, betere mest, betere oogst' gelanceerd
Auteur: Jan Roefs
Bron: NCM
Publicatie: 01-10-2021