Orgamex verwerkt mest in Sterksel in samenwerking met Blue Sphere

Het bedrijf Orgamex composteert en verwerkt sinds een maand varkensdrijfmest op een bedrijventerrein in Sterksel. De onderneming was al actief in Bladel waar de dikke fractie van mest en digestaat werd gecomposteerd. Daarnaast wordt via het zusterbedrijf TonTrans mestransport verzorgd. In Sterksel kan 200.000 ton varkensmest per jaar worden verwerkt. Het bedrijf heeft een samenwerking met Blue Sphere, een onderneming die op hetzelfde bedrijventerrein in Sterksel mest vergist.

In de nieuwe fabriek van Orgamex wordt de mest en het digestaat te scheiden. Een deel van de dikke fractie wordt vervolgens rechtstreeks naar het buitenland afgezet en het andere deel gaat naar Bladel. Daar wordt het gecomposteerd en verder gedroogd tot een product met 55% tot 60% droge stof dat wordt geleverd aan akkerbouwers in Noord-Frankrijk.


Ruwweg de helft van de dunne fractie wordt gezuiverd tot loosbaar water. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van omgekeerde osmose en een ionenwisselaar. De andere helft van de dunne fractie zet Orgamex af bij akkerbouwers in Zuid-Holland. Van de 200.000 ton varkensdrijfmest wordt de helft vergist door Blue Spere. De andere helft van het aangevoerde varkensdrijfmest wordt direct verwerkt, zonder dat er eerst biogas uit wordt gewonnen.

Bron: Boerderij, 14/07/2021
Publicatie: 20-07-2021