ZLTO wil meer ruimte voor monovergisting in Brabantse regels

Op het bedrijf van Harm Wientjes in Brabantse Oploo staat een monovergister waarmee de melkveehouder energie opwekt en de mest tot waarde brengt. Daarmee wordt de ammoniak- en methaanemissie van het melkveebedrijf fors lager. ZLTO ziet graag dat dit soort systemen ook  officieel erkend worden door de provincie Noord-Brabant als methode om de ammoniakemmissie te verlagen.

ZLTO gaat bij de provincie het verzoek indienen om met pilotgroepen aan de slag te gaan, waarbij veehouders de keuzevrijheid in maatregelen krijgen om de doelen die de provincie stelt voor het verminderen van emissie te realiseren. Met behulp van metingen zou de behaalde  reductie daarbij aangetoond moeten worden.

Bron: ZLTO, 19/07/2021
Publicatie: 19-07-2021