Dikke mik bij Nutriëntenplatform - driejarig onderzoeksproject micronutriënten gestart

Het onderzoeksproject Micronutriënten in de kringloop (MIK), geïnitieerd vanuit het Nutriëntenplatform is onlangs van start gegaan. De intentie is om de balans (concentraties en vrachten) van micronutriënten aan de ‘achterkant’ (reststromen zoals zuiveringsslib, GFT, dierlijke mest, drinkwaterslib, restromen uit de feed- en foodindustrie) in kaart brengen, en inzicht krijgen in de herkomst en huidige bestemming ervan.
Het doel van het onderzoek is om een basis te leggen voor het sluiten van de kringloop van essentiële micronutriënten in de gehele voedselketen (=agro-food-waste systeem). De focus in dit TKI-project ligt op 6-8 micronutriënten die door de projectpartners als meest relevant zijn genoemd, zoals Mangaan (Mn), Molybdeen (Mo), Boor (B), Magnesium (Mg), IJzer (Fe), Koper (Cu) en Zink (Zn).

Het gehele consortium bestaat uit 22 partijen: Aquaminerals, LeAF, ICL, Cosun Beet Company, Avebe, EFGF, Waterschap Vallei en Veluwe, Eurofins, Agrifirm, Van Iperen, Semilla Sanitation Hub, Brabant Water, Vitens en WLN, de Vereniging Afvalbedrijven en BVOR.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nutriëntenplatform: info@nutrientplatform.org.

Dikke mik bij Nutriëntenplatform - driejarig onderzoeksproject micronutriënten gestart
Auteur: Jan Roefs
Bron: Nutriëntenplatform
Publicatie: 15-07-2021