Brochure over ammoniumsulfaat

Nutricycle Vlaanderen, het nutriëntenplatform van Vlaanderen, heeft praktische informatie over ammoniumsulfaat gebundeld in een brochure. De focus ligt daarbij op ammoniumsulfaat uit chemische luchtwassers, een stikstof- en zwavelmeststof die dienst kan doen als kunstmestvervanger. De productie, de eigenschappen en het gebruik ervan komen aan bod alsook de economische waarde en de wetgeving rond het gebruik. 

In de brochure is ook aandacht voor stripping-scrubbing. Via stripping-scrubbing kan ammoniak, bijvoorbeeld onder de vorm van ammoniumsulfaat, worden teruggewonnen uit de dunne fractie van digestaat. Het ammoniumsulfaat dat op deze manier wordt geproduceerd wordt nog niet erkend als kunstmestvervanger. Dat zou in de toekomst kunnen veranderen.


De brochure Ammoniumsulfaat is te vinden op de website van Nutricycle Vlaanderen.

Bron: Nutricycle Vlaanderen, mei 2021
Publicatie: 27-05-2021