Mestwaarde-calculator

Eurofins heeft een online-tool ontwikkeld waarmee men eenvoudig kan uitrekenen wat de waarde is van bemesting voor een specifiek gewas.
De tool is beschikbaar maar wordt nog verder uitgebreid. Op dit moment krijg je inzicht in de aanvoer van nutriënten en organische stof wordt aangevoerd. 
Binnenkort wordt deze uitgebreid met financiële informatie (waarde van de bemesting, kosten voor aanwending e.d.).
Daarnaast zal de tool inzicht geven in milieuparameters als koolstofopslag en de emissies van broeikasgassen.
Ook wordt het dan mogelijk om specifieke partijgegevens in te voeren.

De tool is te vinden via mestiswaardevol.eurofins-agro.com/
Het is de bedoeling dat de tool ook als app beschikbaar komt.Mestwaarde-calculator
Auteur: Jan Roefs
Bron: Eurofins
Publicatie: 21-05-2021