Minder pathogenen door mestverwerking

De verwerking van mest resulteert in eindproducten die minder ziekteverwekkende bacteriën en residuen van antibiotica bevatten. Dat stellen onderzoekers van Wageningen Livestock Research. Ze hebben onderzoek gedaan naar verschillende soorten van de E. colibacterie, salmonella en campylobacter. Tevens werden analyses gedaan op residuen van 11 soorten antibiotica.

De onderzoekers hebben metingen en analyses uitgevoerd bij verschillende typen mestverwerkingsinstallaties, te weten biologische behandeling, compostering, drogen, indampen, biomembraanfiltratie, omgekeerde osmose en vergisting.

Het doel was de effecten in kaart te brengen van deze manieren van mestverwerking op het voorkomen van pathogenen, resistente bacteriën en antibioticaresiduen in de tussen- en eindproducten. Zo kan mogelijk worden aangegeven welke mestverwerkingsmethoden een bijdrage kunnen leveren aan beperking van de introductie en verspreiding van pathogenen, resistente bacteriën en antibioticaresiduen in het milieu.

Van de onderzochte methoden lijken membraanbioreactoren in combinatie met ultrafiltratie en omgekeerde osmose het meeste perspectief te bieden. Omgekeerde osmose is tevens een effectieve techniek voor verwijdering van antibiotica uit vloeibare mest en het verkrijgen van een antibioticavrij effluent dat op oppervlaktewater geloosd kan worden.

Meer informatie is te vinden in het rapport (bijgevoegd of deze link).

Minder pathogenen door mestverwerking
Bron: Wageningen UR
Publicatie: 14-05-2021