VCM publiceert informatiedocument voor toelating kunstmestvervangers

VCM, het Vlaamse coördinatiecentrum voor mestverwerking, heeft een informatiedocument gemaakt en dit aangeboden aan DG ENVI van de Europese Commissie en aan beleidsmakers in Vlaanderen en Nederland.

In september 2020 zijn criteria bekend geworden waaronder producten uit dierlijke mest kunnen ingezet worden als kunstmestvervangers (RENURE) in Nitraatgevoelige Zones. Om de definitieve toelating in de praktijk te bespoedigen heeft VCM dit document gemaakt.

Het Engelstalige rapport bevat overzichten en beschrijvingen van geschikte RENURE-producten, mestverwerkingstechnieken, milieueffecten, en van Vlaamse bedrijven die deze producten reeds maken of van plan zijn te gaan maken. Concreet worden beschreven: ammoniumsulfaat, ammoniumnitraat, mineralenconcentraat en dunne fracties van digestaat.
Ook wordt ingegaan op de beleidsachtergronden en voor Vlaanderen relevante wetgeving.

Het rapport is op de website van VCM te downloaden. Indien u nog vragen heeft over dit document kunt u met hen contact opnemen

VCM publiceert informatiedocument voor toelating kunstmestvervangers
Auteur: Jan Roefs
Bron: VCM
Publicatie: 25-02-2021