AMFER: raffineren van stikstof uit digestaat

AMFER is een technologie om stikstof en fosfaat uit mest of digestaat te verwijderen. In het project wordt een eerste pilotinstallatie ontwikkeld en getest op een melkveebedrijf
De AMFER-technologie zorgt voor stikstofextractie en fosfaatbinding. Een van de innovaties is behandelen van de volledige digestaatstroom en daarmee de reguleerbare fosfaatbinding. Hierdoor wordt tevens de volledige meststroom gehygiëniseerd. 
Met het toepassen van de AMFER-technologie bij mestvergistingsprojecten wordt de business case van mono-mestvergisters volgens de participerende ondernemers verbeterd: niet alleen de levering van energie maar ook besparing op mestafzetkosten, inkoop van kunstmest en meer grondgebondenheid zijn voordelen.

Participanten: Colsen, Hurk melkvee
Soort project: nationaal, Topsector Energie, TKI Groen gas,  nr. TEHE118024
Budget: € 486.446,00
Looptijd: onbekend
Website: meer informatie is te vinden op de website van Topsector Energie


 
AMFER: raffineren van stikstof uit digestaat
Auteur: Jan Roefs
Publicatie: 25-02-2021

Bijlages downloaden

voorstel banner 195 x 272 cm.pdf