Inventarisatie nieuwe technieken terugwinning nutriënten

Het EU-project Nutriman heeft een inventarisatie uitgevoerd naar nieuwe technieken om stikstof en fosfaat uit mest en andere reststromen terug te winnen.
Alleen technieken die praktijkrijp, of bijna praktijkrijp zijn staan in het overzicht (TRL >6). Per techniek is een beschrijving gemaakt met informatie over de leverancier, het principe van de techniek en dergelijke, met bijbehorende documenten en links.

Website Nutriman: https://nutriman.net/farmer-platform/technology/nl

Inventarisatie nieuwe technieken terugwinning nutriënten
Auteur: Jan Roefs
Bron: Nutriman
Publicatie: 02-10-2020