De Land Bouwers Twente

De Land Bouwers is een voortzetting van Mineral Valley Twente. Het is een samenwerkingsverband in Twente tussen overheden, het bedrijfsleven en andere organisaties, om bij te dragen aan de grote opgaven voor de landbouw in Twente. Voor de partners is het helder dat maatschappelijke opgaven als een robuust watersysteem of verlagen van de stikstofbelasting hand in hand moet gaan met praktische uitvoerbaarheid en voldoende inkomsten voor de boeren.
Naam project: De Land Bouwers
Korte beschrijving:  In de grote opgaven waar de Twentse landbouw voor staat is samenwerking tussen overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties niet vanzelfsprekend. De Land Bouwers levert hierin een bijdrage via drie pijlers:
 1. Verandering: 
  1. Onderzoeken welke veranderingen nodig zijn om doelstellingen te behalen
  2. Bij (agrarische) bedrijven veranderingen bewerkstelligen, evalueren en gebruiken als input voor beleid en regelgeving
  3. Stimulering van verandering: wat is er nodig voor een boer om structurele verandering door te voeren, focus op verdienmodel
  4. Faciliteren van verandering: hoe kunnen overheden of organisaties de verandering faciliteren
 2. Nieuwe samenwerking, o.a. in gebiedsprocessen tussen overheden, agrariërs, TBO's en bedrijven:
  1. Vernieuwde vormen van samenwerking
  2. Afgebakende gebieden
  3. Veilige omgeving
  4. Integraal
  5. Gewoon doen
  6. Inrichten kennisteam
 3. Inspiratie voor landbouwers, overheid, consumenten en jeugd:
  1. Delen van kennis
  2. Bewustwording
  3. Educatie
Doorlooptijd: sinds 2022, huidige agenda tot 2027
Budget: onbekend
Europees/nationaal/regionaal: regionaal project
Website, met daarin de versnellingsagenda 2022-2027: delandbouwers.nl
De Land Bouwers Twente
Auteur: Jan Roefs
Bron: De Land Bouwers
Publicatie: 24-03-2023