Zitta Biogas Tilburg ontvangt nieuwe SDE+ beschikking

Zitta Biogas Tilburg heeft een nieuwe beschikking ontvangen binnen de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Het betekent dat het project nu alsnog kan worden gerealiseerd. Veehouders die mest willen leveren om in Tilburg te laten verwerken kunnen zich opnieuw inschrijven. Zitta Biogas kan verschillende soorten mest verwerken. Er wordt met vast tarief gewerkt zonder begrenzing aan het fosfaatgehalte in de mest.
RE-N Technology uit Hilvarenbeek wil met het project Zitta Biogas wil op stortplaats De Spinder in Tilburg op jaarbasis circa 240.000 ton mest vergisten en het digestaat verder verwerken tot droge organische mestkorrels. Uit de mest kan naar schatting ruim 25 miljoen kuub biogas worden geproduceerd. Dat biogas zal deels worden omgezet in warmte en elektriciteit en voor een deel worden opgewerkt tot groen gas.

Voor de zomer verwacht RE-N Technology de eerste schop in de grond te zetten. Door de optimalisatie van het project en de nieuwe beschikking over de SDE+ aanvraag kan er meer mest worden verwerkt dan in het oorspronkelijke plan. Voor die extra tonnen hoopt het bedrijf deze maand nog inschrijvingen binnen te halen, zodat er daarna een definitief besluit genomen kan worden.

Per kuub drijfmest, ongeacht gehalten aan stikstof en fosfaat, geldt een poorttarief van 16 euro bij de installatie in Tilburg. De transport- en analysekosten komen voor rekening van de leverancier van de mest. Veehouders of partijen die jaarrond verse dikke factie na mestscheiding leveren, hoeven geen intekengeld te betalen. Het poorttarief voor die mestfractie is ook 16 euro per ton.
Bron: Pigbusiness / Varkens, 07/04/2020
Publicatie: 08-04-2020