Bestuur en Raad van Toezicht NCM

NCM is een stichting die onafhankelijk is gepositioneerd van andere publieke en private organisaties. Het beleid wordt gemaakt door het bestuur, en de Raad van Toezicht houdt toezicht op het gevoerde beleid. De RvT is tevens de werkgever van de bestuurder(s).

NCM kent op dit moment één bestuurder, en dat is Jan Roefs.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

  • Gerrit Schilstra (voorzitter). De heer Schilstra was werkzaam bij Agrifirm Noordwest-Europa en als algemeen directeur van Agrifirm Exlan b.v. Hij was ook voorzitter van Bureau Mestafzet (BMA).
  • Henk Flipsen. De heer Flipsen is in het dagelijks leven algemeen directeur van Nevedi, de branchevereniging van de diervoederindustrie.
  • Martijn Homan. De heer Homan is senior beleidsmedewerker bij het ministerie van LNV. Tot eind 2019 was hij Landbouwraad in diverse landen in Midden-Europa.
  • Richard van Lijssel. De heer Van Lijssel is in het dagelijks leven directeur Technologie van Darling Ingredients, een wereldwijd opererend concern in de verwerking van dierlijke bijproducten. Darling is o.a. eigenaar van de mestverwerkingsfabriek Ecoson.
  • Joris Baecke. De heer Baecke is akkerbouwer in Nieuw-Namen (Zeeland). Daarnaast vervult hij verschillende bestuurlijke functies. Zo is hij vice-voorzitter van ZLTO en bij LTO Nederland portefeuillehouder Bodem & Water.

De leden van de Raad van Toezicht functioneren zonder last of ruggespraak. De benoeming van de leden van de Raad van Toezicht geschiedt middels coöptatie.

De statuten, de reglementen van het bestuur en de raad van toezicht en jaarstukken zijn op aanvraag op het kantoor van NCM te raadplegen. 

Bestuur en Raad van Toezicht NCM
Auteur: Jan Roefs
Bron: NCM
Publicatie: 13-07-2023