Bestuur en Raad van Toezicht NCM

NCM is een stichting die onafhankelijk is gepositioneerd van andere publieke en private organisaties. Het beleid wordt gemaakt door het bestuur, en de Raad van Toezicht houdt toezicht op het gevoerde beleid. De RvT is tevens de werkgever van de bestuurder(s).

NCM kent op dit moment één bestuurder, en dat is Jan Roefs.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

  • Gerrit Schilstra (voorzitter). De heer Schilstra is werkzaam bij Agrifirm Noordwest-Europa. Eerder was hij algemeen directeur van Agrifirm Exlan b.v. en ook voorzitter van Bureau Mestafzet (BMA).
  • Claude van Dongen. De heer Van Dongen is portefeuillehouder bodem- en waterkwaliteit bij LTO Nederland. In Oosteind heeft hij een agrarisch bedrijf met melkvee en sierteelt.
  • Henk Flipsen. De heer Flipsen is in het dagelijks leven algemeen directeur van Nevedi, de branchevereniging van de diervoederindustrie.
  • Martijn Homan. De heer Homan is senior beleidsmedewerker bij het ministerie van LNV. Tot eind 2019 was hij Landbouwraad in diverse landen in Midden-Europa. 
  • Dirk Kloosterboer. De heer Kloosterboer is toezichthouder bij o.a. Darling Ingredients en Avebe, en was eerder CEO van Darling Ingredients.

 

De leden van de Raad van Toezicht functioneren zonder last of ruggespraak. Benoeming van leden van de Raad van Toezicht geschiedt via coöptatie.

 

Bestuur en Raad van Toezicht NCM
Publicatie: 22-04-2020