Verschillende toepassingen voor gezuiverd effluent uit mestverwerking

Het Belgische project Hiatus project was een samenwerking tussen verschillende instituten en boeren waarbij de toepassingsmogelijkheden en het veilig gebruik van gezuiverd effluent uit biologische mestverwerking werd getest. Het werd gezuiverd effluent daarbij onder andere ingezet als irrigatiewater en als waswater voor chemische luchtwassers. Het project liep van 1 januari 2022 tot 31 december 2023.

Het effluent uit biologische mestverwerking werd gezuiverd via ultra-filtratie en membraanfiltratie tot loosbaar water. Aan de hand van veldproeven, praktische en microbiologische testen onderzocht men de kwaliteitseisen en formuleerde men knelpunten bij mogelijke toepassingen.


Bij een vergelijking van irrigatie met gezuiverd effluent of putwater bleken er geen verschillen in opbrengst en de stikstofvoorraad in de bodem na de oogst bleek nauwelijks te verschillen. Zowel het gezuiverde effluent als de geïrrigeerde gewassen bevatten geen pathogenen of andere micro-organismen.


Het gezuiverd effluent moet luchtdicht opgeslagen worden om een pH stijging te vermijden, anders is het niet meer geschikt als waswater in een luchtwasser. Er zijn geen algemene conclusies, maar gezuiverd effluent toont potentieel als waswater, voornamelijk in chemische luchtwassers.


Meer informatie is te vinden in de brochure 'Hiatus - Hergebruik van water uit mest'.

Bron: Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking, 02/04/2024
Publicatie: 03-04-2024