Animo in Nederland om te investeren in NIR-sensoren neemt af

Het animo om binnen Nederland te investeren in NIR-sensoren voor de analyse van drijfmest neemt af. Dat geven mesttankfabrikanten en leveranciers aan. De investering wordt als te hoog ervaren en daarnaast biedt de sensormeting van de samenstelling van mest wettelijk nog geen alternatief voor het wegen en bemonsteren van de mest. In het buitenland is er wel belangstelling voor de techniek.

NIR staat voor ‘nabij infrarood spectroscopie’. Het is een veelgebruikte techniek voor het analyseren van allerhande vaste en vloeibare stoffen. Daarbij zijn eerdere metingen door de fabrikant van de sensor verwerkt in een ijklijn. De kwaliteit van de ijklijn bepaalt de nauwkeurigheid van de NIR-meting. Het voordeel van is dat een NIR-sensor continu meet en dat het resultaat van een meting direct bekend is. 


Een probleem is echter dat NIR-sensoren op mest- en transporttanks nog altijd niet toegelaten als alternatief voor de wettelijk vereiste weging en bemonstering van drijfmest. Het maakt dat de investering lastig is terug te verdienen. Een NIR sensor op een mesttank vergt een een extra investering van 30.000 tot 35.000 euro.


Vervaet rust wel veel zelfrijders uit met een NIR-sensor. Al die machines gaan naar het buitenland.

Bron: Boerderij, 09/02/2024
Publicatie: 12-02-2024